informacje

                              

                

               bip logo pomn1 grad

 

Szanowni Państwo,

Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!   

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 r.

Zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 18 marca 2024r. o godzinie 17:00.  Informacje na temat szkoły można również znaleźć na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, gdzie relacjonujemy bieżące wydarzenia z życia szkoły.

Facebook https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-54-w-Krakowie-106277194703232

Terminarz rekrutacji: 

 01.03 - 29.03  Przyjmowanie wniosków w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00)

01.03 - 02.04  Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

19.04 godz. 09.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

22.04 - 07.05 Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły - składanie oświadczeń w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

08.05 godz. 11:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 Rekrutacja uzupełniająca

09.05 - 23.05 Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 (jedynie w formie papierowej)

09.05 - 24.05 Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

10.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

11.06 - 17.06 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia - składanie oświadczeń w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

18.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

 Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci spoza obwodu, których Szkoła Podstawowa nr 54 nie jest szkołą obwodową, przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

Szanowni Państwo jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

 • wypełnić zgłoszenie/wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

  • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

 • wypełnić zgłoszenie/wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym, w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

  • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

  • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.

UWAGA: zgłoszenie/wniosek musi być podpisane profilem zaufanym przez oboje rodziców. Zgłoszenia/wniosku podpisanego profilem zaufanym nie należy dostarczać już do szkoły.

 • wypełnić odręcznie papierowe zgłoszenie/wniosek, w tym celu należy:

  • wypełnić papierowe zgłoszenie/wniosek (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej) odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,

  • informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadzi do systemu informatycznego Pracownik Szkoły.

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 • dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Odpowiednio zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

 Stosowne elektroniczne druki zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do Szkoły będą zamieszczone w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania, a w wersji papierowej dostępne w Szkole Podstawowej Nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie ul. Tyniecka 122 od dnia 1 marca 2024 r.

Zapraszamy

Dyrektor i Kadra Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej nr 54

im. Juliana Tuwima w Krakowie