Działalność Rady Rodziców

                              

                

               bip logo pomn1 grad

Działalność

Główne cele Rady Rodziców na bieżący rok 2017/2018 to:

  • bieżące zakupy pomocy dydaktycznych na zajęcia szkolne i dodatkowe w ramach zgłaszanych potrzeb
  • dofinansowanie do organizacji zabaw i bali karnawałowych
  • zakup nagród na koniec roku szkolnego
  • pomoc w organizacji pikniku rodzinnego

oraz wiele nowych, które na razie są w sferze projektów ale gdy tylko zbierzemy środki finansowe to podzielimy się z Państwem realizacjami.

 

Szczegółowe bieżące informacje o wsparciu Rady Rodziców znajdują się w OGŁOSZENIACH

 

W poprzednich latach Rada Rodziców dofinansowywała:

  • nagrody na koniec roku szkolnego: książki, nagrody dla najlepszych sportowców, dyplomy oraz maskotki dla Absolwentów
  • imprezy tj. Wieczory Aniołów, zabawy karnawałowe (dekoracja sali, animatorzy, poczęstunek, nagrody), dzień dziecka na świetlicy
  • Piknik Rodzinny (produkty na grilla, napoje, naczynia jednorazowe, słodycze, artykuły na wyposażenie stanowisk tematycznych)
  • wyjazdy na konkursy, turnieje szachowe dla reprezentacji szkoły
  • pomoc i dopłaty do wycieczek/ wyjść klasowych dla dziecka (dzieci) z trudną sytuacja finansową - za rekomendacją Wychowawcy/Dyrektora
  • z pieniędzy Rady zakupiono naklejkę „gra w klasy”, która służy dzieciom do dzisiaj.

Mamy wiele pomysłów!

Prosimy wszystkich Państwa o włączanie się w akcje przez nas organizowane. Razem możemy wpłynąć na działania Szkoły, poprawę warunków uczenia się i rozwój zdolności i zainteresowań Naszych dzieci.