dyrektor

                              

                

               bip logo pomn1 grad

mgr Patrycja Stawarczyk - dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Rzepka - wicedyrektor

DYŻURY I PRZYJĘCIA STRON


Dyrektor szkoły:


mgr Patrycja Stawarczyk


poniedziałek


14:15 – 15:15

* inny termin po wcześniejszym  

   umówieniu się


Zastępca dyrektora:


mgr Katarzyna Rzepka


środa


14:00 – 15:00

* inny termin po wcześniejszym  

   umówieniu się