świetlica

                              

                

               bip logo pomn1 grad

NUMER TELEFONU DO ŚWIETLICY W ALF 575 861 840

NUMER TELEFONU DO ŚWIETLICY W SALACH LEKCYJNYCH 576 675 628

TELEFON KONTAKTOWY DO WYCHOWAWCY ŚWIETLICY, Małgorzata Łyko 887 203 376

DYŻURY ŚWIETLICY

poniedziałek 7.00 - 17.00

wtorek 7.00 - 17.00

środa 7.00 - 17.00

czwartek 7.00 - 17. 00

piątek 7.00 - 17.00

karta zapisu i regulamin świetlicy

PLAN PRACY ŚWIETLICY

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po lekcjach oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i wykonania zadań domowych. Świetlica pracuje według rocznego planu opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. tematyka zajęć dotyczy najbliższego otoczenia dziecka, szkoły, kolegów. Odpowiednio dobrane ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć, wyobraźnię. gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci. Szczególna uwaga zwracana jest na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.