sekretariat

                              

                

               bip logo pomn1 grad

telefon/fax 12 267 58 53 

 

Aldona Machno

Wioletta Martyka

GODZINY PRACY 

PONIEDZIAŁEK 7.30-15.30

WTOREK 7.30-15.30

ŚRODA 7.30-15.30 

CZWARTEK 7.30-15.30

PIATEK 7.30-15.30 

W sekretariacie szkoły można m.in.: uzyskać informacje na temat organizacji pracy szkoły, można podstemplować legitymację szkolną, wyrobić legitymację (lub jej duplikat w przypadku zniszczenia lub zgubienia dokumentu), dokonać zapisu dziecka do pierwszej klasy, a także przepisać dziecko z innej placówki do naszej szkoły. Jeśli jest to konieczne, uczeń może zadzwonić do rodziców lub opiekunów. W sekretariacie można też uzyskać niezbędą pomoc ze strony dyrektora.

 

OPŁATY ZA DUPLIKATY DOKUMENTÓW - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008r. poz. 412)

§ 19 ust. 3. Za wydanie świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

OPŁATY SKARBOWE

Dz. U. 2006 / 225 poz. 1635

Legalizacja dokumentu (duplikaty świadectw) – 26 zł

Poświadczenie własnoręczności podpisu (duplikaty legitymacji szkolnych, kart rowerowych) – 9 zł