wymagania edukacyjne

                              

                

               bip logo pomn1 grad

ROK SZKOLNY 2021/2022

Wymagania edukacyjne znajdują się  dzienniku elektronicznym w zakładce pliki szkoły.