kalendarium

                              

                

               bip logo pomn1 grad

KALENDARIUM 2023/2024

04.09.2023 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.2024 zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dni wolne od zajęć:

01.11.2023 Wszystkich Świętych

23.12 - 31.12.2023 zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024 Nowy Rok

12.02 - 25.02.2024 ferie zimowe

28.03 - 02.04.2024 wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2024 Święto Pracy

03.05.2024 Święto Narodowe Trzeciego Maja

30.05.2024 Boże Ciało

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

 02.11, 03.11, 02.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 31.05

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych pełniona jest opieka świetlicowa. Świetlica czynna jest od godz. 7.00 do 17.00.

W tygodniu poprzedzającym dyżur w świetlicy, będą prowadzone zapisy na zajęcia opiekuńcze.

Informujemy, że jeśli żadne dziecko nie zostanie przyprowadzone do godz. 9.00 świetlica przestaje pełnić dyżur.